Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Vitajte na stránke Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov

Oznamy klubu

Poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne sponzorom, ktorí venovali ceny na Klubovú výstavu:

Krmivá Salač

p. Ľubica Lesňáková

p. Edita Oláhová

p. Mgr. Mária Škrochová

p. Petra Nedvědová

DÔLEŽITÝ KLUBOVÝ OZNAM!!!

Dňa 10.8.2023 nám telefonicky oznámil manažér areálu Tesáre – Nové mlyny, že majiteľ objektu nám zrušil niekoľko mesiacov vopred dohodnutý termín našej Klubovej výstavy z dôvodu usporiadania si jeho súkromnej akcie. Toto nečestné a neprofesionálne konanie nás prinútilo k nasledovným zmenám:

• Klubová výstava sa uskutoční 9. septembra 2023 v Tesároch – Nové mlyny

• Bonitácia bude prebiehať 8. septembra 2023 od cca 18.00 hod. a 9. septembra 2023 po skončení Klubovej výstavy

• Uzávierka prihlášok bude 18. augusta 2023

• Záujemci o ubytovanie, príp. o obed v sobotu 9.9. si to môžu objednať u manažéra p. Vavrdu – tel.č. 0905877661 Výbor klubu

KLUBOVÝ OZNAM

Prosíme nových žiadateľov o rodokmene, aby k žiadosti o vystavenie rodokmeňov, spolu s krycím povolením, zaslali aj kópiu schváleného názvu chovateľskej stanice. Všetky tieto podklady sa zasielajú na plemennú knihu UNKK do Bratislavy. Toto platí, keď žiadate o vystavenie rodokmeňov pre vaše vrhy PRVÝ KRÁT.

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor klubu

Aktualizácia webstránky

V prípade, že máte záujem o úpravu informácií o Vašej chovateľskej stanici, databázy špicov, alebo máte nápady na úpravy webstránky, tak svoje fotky, informácie  a postrehy zasielajte administrátorovi stránky na mailovú adresu info@spic-skch.sk

Ďakujeme.

Oznam klubu

Prezídium SKJ schvaľuje udeľovanie CAC/CAJC na výstavách organizovaných Slovenským klubom chovateľov špicovitých plemien psov nasledovne:

Pri veľkostných rázoch NEMECKÝ ŠPIC TRPASLIČÍ, NEMECKÝ ŠPIC MALÝ a NEMECKÝ ŠPIC STREDNÝ ich zadávať osobitne pre tieto farebné rázy:

 1. biely
 2. čierny a hnedý – spolu
 3. oranžový a oranž sable – spolu
 4. nové farby (všetky ostatné) – spolu

Titul Klubový víťaz a Víťaz špeciálnej výstavy sa bude zadávať osobitne pre farebné rázy:

 1. biely
 2. čierny a hnedý – spolu
 3. oranžový, oranž sable a nové farby – spolu

Uvedené nadobudlo platnosť od 23.3.2018.

Klubový oznam

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2017 prejednalo návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov na úpravu udeľovania čakateľstva CAC na výstavách na Slovensku.

Prezídium SKJ prijalo nasledovné uznesenie:

Prezídium SKJ schvaľuje zmenu systému udeľovania CAC/CAJC u plemena Nemecký špic pri udeľovaní CAC, CACIB, BOB na medzinárodných, národnej a celoštátnych výstavách od 1.1.2018 nasledovne:

CAC, CAJC, CACIB, BOB budú udeľované podľa rozdelenia:

1.Nemecký špic vlčí

2.Nemecký špic veľký biely

3.Nemecký špic veľký čierny a hnedý

4.Nemecký špic stredný biely

5.Nemecký špic stredný čierny a hnedý

6.Nemecký špic stredný nové farby

7.Nemecký špic malý biely

8.Nemecký špic malý čierny a hnedý

9.Nemecký špic malý nové farby

10.Nemecký špic trpasličí/pomeranian

Manuál k elektronickej prihláške

Pripravili sme pre Vás novú verziu klubovej stránky, ktorá okrem toho, že je rezponzívna (optimalizovaná pre mobily a tablety), ponúka aj inovovaný systém elektronických prihlášok.

Ak chcete svojho psíka  prihlásiť na výstavu elektronicky, postupujte nasledovne:

 1. Zaregistrujte sa na stránke. Po vyplnení údajov Vám stránka automaticky odošle e-mail s odkazom a až po jeho odkliknutí bude Vaša registrácia úspešne zrealizovaná. Môže sa stať, že Váš mailový klient (Outlook, Google a pod.) označí potvrdzovací email ako spam, preto ak neobdržíte mail do 5 minút, skontrolujte prosím kôš, či sa nenachádza v ňom.
 1. Po prihlásení na stránku budete presmerovaný na svoj účet. V sivej lište na vrchu stánky sa nachádza menu s odkazmi. Pomocou tlačítka „Pridaj moje psy“ nahrajte do databázy svojich psíkov vrátane PP. Po pridaní psa sa jeho profil automaticky zobrazí v tabuľke Moje psy, kde ho môžete podľa potreby editovať za pomoci odkazu „Upraviť“.

Profil psa ostáva uložený aj pre výstavy konané v budúcnosti.

 1. Po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich krokov môžete vyplňovať prihlášku. V kolónke pes vyberte príslušného psa pridaného v predchádzajúcom kroku. Po stlačení tlačítka „Odoslať“ je Vaša prihláška odoslaná klubu, uložená v databáze a zobrazí sa aj vo Vašom profile v tabuľke  Zoznam prihlášok na výstavy.

Tieto stránky reprezentujú klub, ktorý nesie názov Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov.

Vznik nášho klubu siaha do roku 1997, kedy bol zaregistrovaný na Slovenskej kynologickej jednote vtedajším prípravným výborom. Od tohto roku klub zastrešuje plemeno nemecký špic.

K úlohám klubu patrí:

 • Združovanie všetkých záujemcov o kynológiu v rámci SR starostlivosť a o rozvoj a propagáciu čistokrvných psov a zachovanie štandardov FCI u chovaných plemien
 • Podporovanie reprezentácie slovenskej kynológie doma i v zahraničí.
 • Organizovanie kynologických akcií - výstav
 • Poskytovanie administratívno-organizačných služieb svojim členom

Vaše príspevky na stránku, spresnenie evidencie psov, vrhov, chovateľských stanic i fotografie zasielajte prosím na e-mail:    info@spic-skch.sk