Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Vitajte na stránke Slovenského klubu chovateľov špicovitých plemien psov

Oznamy klubu

Upozornenie k bonitácii

Bonitačný poplatok je potrebné uhradiť vopred na účet klubu spolu s výstavným poplatkom!!! Počas bonitácie sa platba nebude vyberať. Platí to aj pre jedince, ktoré sa nebudú vystavovať, ale iba bonitovať – je treba ich prihlásiť a uhradiť poplatok, inak nebudú prijaté na bonitáciu.

KLUBOVÝ OZNAM

V prípade záujmu o ubytovanie počas Klubovej výstavy 21.9.2023 v Tesároch je potrebné si ho objednať individuálne

u manažéra zariadenia:

Miloš Vavrda   tel: +421 905 877 661

tesare@rekreacne strediska.sk

Prihlasovanie spustené

Vážení členovia, prihlasovanie na Klubovú výstavu je spustené. V prílohe nájdete propozície.

Uzávierka prihlášok je 21.8.2024 o 18:00 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor klubu

Plán akcií SKCHŠPP v roku 2024

21.9.2024 Klubová výstava - miesto Tesáre Nové Mlyny

KLUBOVÝ OZNAM

Prosíme nových žiadateľov o rodokmene, aby k žiadosti o vystavenie rodokmeňov, spolu s krycím povolením, zaslali aj kópiu schváleného názvu chovateľskej stanice. Všetky tieto podklady sa zasielajú na plemennú knihu UNKK do Bratislavy. Toto platí, keď žiadate o vystavenie rodokmeňov pre vaše vrhy PRVÝ KRÁT.

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor klubu

Aktualizácia webstránky

V prípade, že máte záujem o úpravu informácií o Vašej chovateľskej stanici, databázy špicov, alebo máte nápady na úpravy webstránky, tak svoje fotky, informácie  a postrehy zasielajte administrátorovi stránky na mailovú adresu info@spic-skch.sk

Ďakujeme.

Oznam klubu

Prezídium SKJ schvaľuje udeľovanie CAC/CAJC na výstavách organizovaných Slovenským klubom chovateľov špicovitých plemien psov nasledovne:

Pri veľkostných rázoch NEMECKÝ ŠPIC TRPASLIČÍ, NEMECKÝ ŠPIC MALÝ a NEMECKÝ ŠPIC STREDNÝ ich zadávať osobitne pre tieto farebné rázy:

 1. biely
 2. čierny a hnedý – spolu
 3. oranžový a oranž sable – spolu
 4. nové farby (všetky ostatné) – spolu

Titul Klubový víťaz a Víťaz špeciálnej výstavy sa bude zadávať osobitne pre farebné rázy:

 1. biely
 2. čierny a hnedý – spolu
 3. oranžový, oranž sable a nové farby – spolu

Uvedené nadobudlo platnosť od 23.3.2018.

Klubový oznam

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 17.10.2017 prejednalo návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov na úpravu udeľovania čakateľstva CAC na výstavách na Slovensku.

Prezídium SKJ prijalo nasledovné uznesenie:

Prezídium SKJ schvaľuje zmenu systému udeľovania CAC/CAJC u plemena Nemecký špic pri udeľovaní CAC, CACIB, BOB na medzinárodných, národnej a celoštátnych výstavách od 1.1.2018 nasledovne:

CAC, CAJC, CACIB, BOB budú udeľované podľa rozdelenia:

1.Nemecký špic vlčí

2.Nemecký špic veľký biely

3.Nemecký špic veľký čierny a hnedý

4.Nemecký špic stredný biely

5.Nemecký špic stredný čierny a hnedý

6.Nemecký špic stredný nové farby

7.Nemecký špic malý biely

8.Nemecký špic malý čierny a hnedý

9.Nemecký špic malý nové farby

10.Nemecký špic trpasličí/pomeranian

Manuál k elektronickej prihláške

Pripravili sme pre Vás novú verziu klubovej stránky, ktorá okrem toho, že je rezponzívna (optimalizovaná pre mobily a tablety), ponúka aj inovovaný systém elektronických prihlášok.

Ak chcete svojho psíka  prihlásiť na výstavu elektronicky, postupujte nasledovne:

 1. Zaregistrujte sa na stránke. Po vyplnení údajov Vám stránka automaticky odošle e-mail s odkazom a až po jeho odkliknutí bude Vaša registrácia úspešne zrealizovaná. Môže sa stať, že Váš mailový klient (Outlook, Google a pod.) označí potvrdzovací email ako spam, preto ak neobdržíte mail do 5 minút, skontrolujte prosím kôš, či sa nenachádza v ňom.
 1. Po prihlásení na stránku budete presmerovaný na svoj účet. V sivej lište na vrchu stánky sa nachádza menu s odkazmi. Pomocou tlačítka „Pridaj moje psy“ nahrajte do databázy svojich psíkov vrátane PP. Po pridaní psa sa jeho profil automaticky zobrazí v tabuľke Moje psy, kde ho môžete podľa potreby editovať za pomoci odkazu „Upraviť“.

Profil psa ostáva uložený aj pre výstavy konané v budúcnosti.

 1. Po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich krokov môžete vyplňovať prihlášku. V kolónke pes vyberte príslušného psa pridaného v predchádzajúcom kroku. Po stlačení tlačítka „Odoslať“ je Vaša prihláška odoslaná klubu, uložená v databáze a zobrazí sa aj vo Vašom profile v tabuľke  Zoznam prihlášok na výstavy.

Tieto stránky reprezentujú klub, ktorý nesie názov Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov.

Vznik nášho klubu siaha do roku 1997, kedy bol zaregistrovaný na Slovenskej kynologickej jednote vtedajším prípravným výborom. Od tohto roku klub zastrešuje plemeno nemecký špic.

K úlohám klubu patrí:

 • Združovanie všetkých záujemcov o kynológiu v rámci SR starostlivosť a o rozvoj a propagáciu čistokrvných psov a zachovanie štandardov FCI u chovaných plemien
 • Podporovanie reprezentácie slovenskej kynológie doma i v zahraničí.
 • Organizovanie kynologických akcií - výstav
 • Poskytovanie administratívno-organizačných služieb svojim členom

Vaše príspevky na stránku, spresnenie evidencie psov, vrhov, chovateľských stanic i fotografie zasielajte prosím na e-mail:    info@spic-skch.sk