Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Top špic

CHARAKTER

interná súťaž klubu. Na vyhodnotenie je potrebné zaslať fotokópie posudkových listov z výstav absolvovaných za kalendárny rok (január - december).

VYHODNOCOVANIE

podľa veľkostných rázov (trpasličí, malý, stredný, veľký a vlčí) všetky farby spolu, ale pes a suka zvlášť.

Fotokópie za uplynulý rok je potrebné zaslať poštou do 15. januára.

Na adresu: Zuzana Bušinská, Hlavná 59, 900 44 Tomášov.

Scany (nie fotografie) posudkov, je možné poslať aj mailom na info@spic-skch.sk

Výsledky sa vyhlasujú na členskej schôdzi klubu.

BODOVANIE

národná výstava:

 • V1 – 6b. V2 – 5b. V3 – 4b. V – 2b. VD – 1b. CAC, CAJC – 3b. R-CAC – 2b. BOB – 5b
 • BOG 1.miesto – 8b. 2.miesto – 7b. 3.miesto – 6b.
 • BOD – 9b. BIS – 10b. Víťaz SR – 15b.
 • Víťaz SR mladých – 15b.
 • Najkrajší mladý pes/suka – 10b.

medzinárodná, klubová, špeciálna výstava:

 • V1 – 7b. V2 – 6b. V3 – 5b. V4 – 4b. V – 3b. VD – 2b.
 • CAC, CAJC – 4b. R-CAC -3b. CACIB – 5b . R-CACIB – 4b.
 • BOB – 6b. BOS - 5b. KV – 10b. VŠV - 10 b. BOG – 10b. BIS – 12b.
 • Najkrajší mladý pes/suka – 15b.

svetová, európska výstava:

 • V1 – 8b. V2 – 7b. V3 – 6b. V4 – 5b. V – 4b. VD – 3b. CAC, CAJC – 5b. R-CAC – 4b. CACIB – 6b. R-CACIB – 5b. BOB – 7b., BOS - 6b.
 • BOG 1.miesto – 10b. 2.miesto – 9b. 3.miesto – 8b. BIS – 15b.
 • Európsky víťaz – 20b.
 • Európsky víťaz mladých – 20b.
 • Svetový víťaz – 25b.
 • Svetový víťaz mladých – 25b.
 • Najkrajší mladý pes/suka – 20b.