Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Prihláška do SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV

Záujemca o členstvo si prihlášku vytlačí a vyplnenú s vlastnoručným podpisom pošle poštou (nie doporučene) na adresu predsedu klubu. O prijatí rozhoduje výbor SKCHŠPP, preto zápisný a členský poplatok v sume 30,-€ zašlite na účet klubu až po oznámení, že Vás prijal za člena.

ČS 11.7.2020 schválila, aby členovia, ktorí sa prihlasujú do klubu absolvovali Test chovateľského minima. Je potrebné si ho vytlačiť, vyplniť a poslaťna adresu poradkyne chovu:

Mgr. Mária Škrochová

Vojanská 43

926 01 Sereď