Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Klubový víťaz a klubový víťaz mladých

Titul „KLUBOVÝ VÍŤAZ“ môže získať:

- pes a suka (nastupujú zvlášť) z tried – strednej, otvorenej a šampiónov, ktorí získali titul CAC
- udeľuje sa len na Klubovej výstave

Titul „KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH“ môže získať:

- jedinec, ktorý získal titul CAJC
- udeľuje sa len na Klubovej výstave