Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Aktuálna výška poplatkov SKCHŠPP

Na členskej schôdzi konanej dňa 02.04.2022, bola schválená výška poplatkov podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Poplatky Členovia klubu Ostatní
Zápisné - 15,- €
Ročné členské 15,- € -
Pripúšťacie povolenie 10,- € 30,- €
Bonitácia 25,- € 50,- €

Experimentálne krytie

30,- € -
Výstavné poplatky    
1.pes 1. uzávierka 20,- € 40,- €
2. a ďalší psi 15,- € 30,- €

Dorast a veteráni

15,- € 30,- €

Inzercia na www stránke

( inzerát na 3 mesiace )

2,50 € 3,50 €

 

1. V prípade, že poplatky budete platiť šekom, ako adresáta vypíšte: Škvareninová Hana Krásno 203 958 43 Krásno 2. Pri platení za pripúšťacie povolenie musíte kópiu dokladu o zaplatení poslať príslušnému poradcovi chovu. 3. Ak chcete inzerovať svoj vrh, kópiu dokladu o zaplatení spolu s textom inzercie pošlite na mailovú adresu: info@spic-skch.sk

 

IBAN:  SK55 0900 0000 0051 3259 0762

BIC:     GIBASKBX           

názov účtu:  Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov