Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Aktuálna výška poplatkov SKCHŠPP

Na členskej schôdzi konanej dňa 11. 04. 2015, bola schválená výška poplatkov podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Poplatky Členovia klubu Ostatní
Zápisné - 15,- €
Ročné členské 15,- € -
Pripúšťacie povolenie 2,50,- € 20,- €
Bonitácia 15,- € 30,- €

Experimentálne krytie

20,- € -
Výstavné poplatky    
1.pes 1. uzávierka 20,- € 30,-€
2. a ďalší psi 12,- € 25,-€

Dorast a veteráni

8,- € 15,-€

Inzercia na www stránke

( inzerát na 3 mesiace )

2,50,- € 3,50,- €

 

1. V prípade, že poplatky budete platiť šekom, ako adresáta vypíšte: Škvareninová Hana Krásno 203 958 43 Krásno 2. Pri platení za pripúšťacie povolenie musíte kópiu dokladu o zaplatení poslať príslušnému poradcovi chovu. 3. Ak chcete inzerovať svoj vrh, kópiu dokladu o zaplatení spolu s textom inzercie pošlite na mailovú adresu: info@spic-skch.sk

 

IBAN:  SK55 0900 0000 0051 3259 0762

BIC:     GIBASKBX           

názov účtu:  Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov