Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Klubový šampión

Podmienky pre udeľovanie titulu „Klubový šampión“

Titul „Klubový šampión“ môže získať:

1. pes /suka/, ktorý má preukaz pôvodu vydaný plemennou knihou uznanou FCI a majiteľ je členom SKCHŠPP - SKJ

2. pes (suka), ktorý získali:

  • titul CAC na špeciálnej výstave
  • titul „Klubový víťaz“
  • titul CAC na medzinárodnej výstave

3. titul „Klubový šampión“ zapisuje do preukazu pôvodu tajomník klubu na základe žiadosti majiteľa a ako doklad mu bude vydaný diplom.