Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov
Trpasličie špiceMalé špiceVlčie špice

Aktuálna výška poplatkov SKCHŠPP

Na členskej schôdzi konanej dňa 11. 04. 2015, bola schválená výška poplatkov podľa nasledujúcej tabuľky:

 

 

 

Poplatky Členovia klubu Ostatní
Zápisné - 15€ 
Ročné členské 15€  -
Pripúšťacie povolenie 2,50 € 20,- €
Bonitácia 15,- € 30,- €
Výstavné poplatky    
1.pes 1. uzávierka 20,- € 30,-€
2. a ďalší psi 12 € 25,-€
Dorast a veteráni 8 € 15,-€

Inzercia na www stránke

   
( inzerát na 3 mesiace ) 2,50 € 3,50 €

 

1. V prípade, že poplatky budete platiť šekom, ako adresáta vypíšte: Škvareninová Hana Krásno 203 958 43 Krásno 2. Pri platení za pripúšťacie povolenie musíte kópiu dokladu o zaplatení poslať príslušnému poradcovi chovu. 3. Ak chcete inzerovať svoj vrh, kópiu dokladu o zaplatení spolu s textom inzercie pošlite na mailovú adresu: bielezlato@gmail.com, alebo poštou na adresu: Mgr. Adamovičová Viera Láb č.6 900 67 Láb

IBAN:  SK55 0900 0000 0051 3259 0762

BIC:     GIBASKBX           

názov účtu:  Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov